301-Omdirigering

Vad är 301-omdirigering?

En 301-omdirigering är en tydlig och permanent webbadressomdirigering. Den här typen av omdirigering används för att flytta trafik från en webbadress till en annan utan att förlora SEO-rankningar. När du använder en 301-omdirigering, kommer alla länkar till den gamla webbadressen automatiskt att omdirigeras till den nya webbadressen.

Vad är syftet med en 301-omdirigering?

Huvudsyftet med en 301-omdirigering är att upprätthålla sökordsrankningar och trafik till en webbplats. Om du flyttar din webbplats eller någon av sidorna på den, kan du använda en 301-omdirigering för att se till att du inte förlorar den rankning som du har arbetat hårt för att uppnå. Detta är ett bra sätt att se till att dina kunder/besökare fortfarande kan komma åt din webbplats, även om du har flyttat den.

När ska jag använda en 301-omdirigering?

En 301-omdirigering bör användas när du flyttar din webbplats eller någon av dess sidor till en ny webbadress. Om du inte använder en 301-omdirigering, kan det leda till att besökare inte kan hitta din nya webbplats, vilket kan resultera i att du förlorar trafik och SEO-rankningar.

Hur skapar jag en 301-omdirigering?

Du kan skapa en 301-omdirigering genom att lägga till ett ”redirect”-kommando i din .htaccess-fil, som ligger i din serverrot. Kommandot ser ungefär ut såhär:

Redirect permanent /oldpage.html http://www.domain.com/newpage.html

Det är viktigt att notera att detta kommando måste vara exakt rätt annars kommer det inte att fungera som det ska.

Fördelarna med en 301-omdirigering

Fördelarna med en 301-omdirigering är många, bland annat:

  • Det hjälper dig att upprätthålla rankningen för de sökordsfraser som du har arbetat hårt för att ranka.
  • Ger besökare och sökmotorer tydliga signaler om var de ska hitta informationen.
  • Det hjälper dig att upprätthålla trafiken till din webbplats.
  • Ger dig möjlighet att samla in data om besökströmmen från den gamla webbplatsen.

Slutsats

En 301-omdirigering är ett mycket användbart verktyg för SEO och marknadsföring på Internet. Det hjälper dig att upprätthålla rankningar och trafik till din webbplats, samtidigt som det ger besökare och sökmotorer tydliga signaler om var de ska hitta informationen. Om du flyttar din webbplats eller någon av dess sidor, är det viktigt att du använder en 301-omdirigering för att se till att du inte förlorar den rankning som du har arbetat hårt för att uppnå.

Back to top