404-fel

Vad är ett 404-fel?

Ett 404-fel (Not Found) är en HTTP-statuskod som indikerar att den begärda webbsidan inte kunde hittas. Det är en av de vanligaste statuskoderna som visas i webbläsaren och betyder att den begärda sidan inte längre finns på webbplatsen, eller att webbadressen som användaren skrev inte är korrekt. Ibland kan 404-fel visas när en server är sönder eller om någon har gjort en felaktig länk till en sida som inte längre existerar.

Varför är 404-fel problematiska?

404-fel är problematiska för flera olika skäl. För det första kan de orsaka förvirring hos besökare på webbplatsen som försöker hitta den information de söker. För det andra kan de leda till förlorade besökare och försämrad användarupplevelse, vilket kan leda till minskad webbtrafik och minskade intäkter.

Hur man hanterar 404-fel

För att undvika och hantera 404-fel finns det ett antal olika strategier du kan använda dig av. Först och främst bör du se till att alla länkar på din webbplats är korrekta och fungerar som de ska, samt att inaktuella länkar tas bort. Du bör även se till att du har en sida som specifikt tar hand om inaktuella länkar (som exempelvis ”404 – Sidan kunde inte hittas”). Denna sida bör innehålla en tydlig meddelade om varför sidan inte fungerar och ge besökare alternativa vägar till rätt information. Det är viktigt att alla 404-fel rapporteras i Google Search Console för att få en bild av vilka sidor som orsakar problem på din webbplats.

Användbara verktyg

För att hjälpa dig att hantera dina 404-fel finns det många användbara verktyg och program som kan hjälpa dig. Google Search Console är ett av de mest populära verktygen, då den ger dig en lista över alla 404-fel som har uppstått på din webbplats, samt statistik om hur många gånger varje fel har uppstått. Det finns också andra tredjepartsverktyg som Screaming Frog SEO Spider, Broken Link Checker eller Xenu’s Link Sleuth som du kan använda för att hitta 404-fel på din webbplats.

Slutsats

Ett 404-fel är en HTTP-statuskod som indikerar att den begärda webbsidan inte kunde hittas, vilket kan leda till förlorade besökare och försämrad användarupplevelse. För att undvika och hantera dessa fel bör man se till att alla länkar på sin webbplats är korrekta och fungerar som de ska, samt att inaktuella länkar tas bort. Det finns många användbara verktyg och program som kan hjälpa dig att hitta och rapportera 404-fel, såsom Google Search Console, Screaming Frog SEO Spider, Broken Link Checker eller Xenu’s Link Sleuth.

Back to top