Brända sökord

Vad är brända sökord och varför bör man undvika dem?

Brända sökord är sökord som används alltför ofta av marknadsförare på Internet. När ett sökord är ”bränt” betyder det att Google har märkt att det har högt konkurrensnivåer och att det är svårt att ranka för. Sökordet får då ett lägre relevansmått, vilket innebär att de som använder det får lägre rankingar i sökmotorerna.

Att undvika brända sökord är viktigt för att få bättre resultat från din marknadsföring på Internet. Om du använder brända sökord, kommer dina annonser och innehåll inte bara att nå ut till ett lägre antal mottagare, utan de kommer även att vara mindre effektiva än de skulle kunna vara.

Så hittar du brända sökord

Det finns flera olika sätt att upptäcka brända sökord. Det enklaste och mest effektiva sättet är att använda nyckelordsverktyg som Google Keyword Planner, Ahrefs Keyword Explorer, SEMrush eller Moz Keyword Explorer. Dessa verktyg analyserar stora mängder data för att hjälpa dig att identifiera brända sökord och ge dig statistik om hur ofta dessa ord används i olika sammanhang.

Tips för att undvika brända sökord

För att undvika brända sökord bör du fokusera på långa tail-sökfraser. Långa tail-sökfraser är specifika fraser som innehåller 3 eller fler ord och har låg konkurrensnivå. De är mycket mer relevanta och ger bättre resultat än vanliga, enstaka ord som har hög konkurrensnivå. Du bör också undvika ”vanligt” marknadsföringstermer som ”rabatt”, ”erbjudande” eller ”gratis”, eftersom dessa ofta är brända.

Slutligen bör du experimentera med olika nyckelord och testa vilka som ger bäst resultat. Fokusera på relevanta nyckelord som beskriver ditt innehåll eller produkt, och testa dem regelbundet för att se vilka som ger bäst resultat.

Sammanfattning

Brända sökord är vanliga ord som används alltför ofta av marknadsförare på Internet, vilket gör det svårare att ranka för dem. För att undvika brända sökord bör man fokusera på långa tail-sökfraser och undvika vanliga marknadsföringstermer. Det finns flera nyckelordsverktyg som kan hjälpa till att identifiera brända sökord, men det är lika viktigt att experimentera med olika nyckelord och testa vilka som ger bäst resultat.

Back to top