Breadcrumb navigation

Vad är breadcrumb navigation?

Breadcrumb navigation är en webbdesign teknik som använder en serie av länkar för att navigera webbplatsens besökare genom olika sidor och kategorier. Det används för att visa användarens position på webbplatsen och leda dem till andra relevanta sidor. Breadcrumb navigation är till stor nytta för användare som vill hoppa runt eller spåra historiken för deras senaste besök på webbplatsen.

Hur fungerar breadcrumb navigation?

Breadcrumb navigation är vanligtvis placerat längst upp på en webbsida, ovanför huvudinnehållet, och är vanligtvis formaterad som en enkel lista med länkar. För varje sektion eller kategori som användaren har besökt, finns det en länk till den tidigare sidan. När du klickar på länken, återgår du till den webbsidan. Om du har besökt flera sidor inom samma sektion, visas de alla i listan, vilket gör det enkelt att spåra historiken och navigera tillbaka till en tidigare sida.

Vilka fördelar har det med breadcrumb navigation?

Följande är några av de stora fördelarna med att använda breadcrumb navigation:

Bidrar till god SEO-prestation

Breadcrumb navigation hjälper till att utforma en tydlig struktur för din webbplats, vilket ökar användbarheten och gör det enklare för sökmotorer att indexera din webbplats. Det kan också hjälpa till att öka upplevda relevansen för vissa sökningar, vilket kan förbättra din SEO-prestation.

Förbättrar navigeringen

Breadcrumb navigation gör det enklare för användare att navigera runt på ett website, speciellt om det finns många sidor med likartat innehåll. Det ger dem ett tydligt innehållssammanhang och gör det lättare att navigera från ett avsnitt till ett annat.

Ger konsekvent användarupplevelse

Breadcrumb navigation ger en konsekvent upplevelse för besökare som navigerar mellan olika kategorier och sidor, oavsett om de börjar från startsidan eller landar på din webbplats via ett direkt länk från en annan webbplats.

Slutsats

Breadcrumb navigation är ett användbart verktyg som kan hjälpa dig att skapa en positiv användarupplevelse på din webbplats. Det hjälper till att strukturera din webbplats på ett intuitivt sätt, vilket gör det lättare för besökare att navigera runt och minskar antalet besökare som hoppar bort från din webbplats. Det ger också fördelar för SEO-prestationen. Om du vill optimera användarnas upplevelse och öka trafiken på din webbplats bör du definitivt överväga att implementera breadcrumb navigation.

Back to top