Vad är organisk räckvidd?

Organisk räckvidd är en måttstock på hur många människor som har sett ett innehåll som publicerats på en digital plattform, såsom sociala medier, utan att betala för det. Det är inte en mätning av hur många människor som har interagerat med innehållet eller om de har gjort det, utan bara att det har blivit visat.

Exempel

En Youtubevideos organiska räckvidd är antalet personer som har sett videon utan att betala för det.

Praktiskt exempel

Helen ville öka den organiska räckvidden för sin nya produkt. Hon skapade därför en annonskampanj på Facebook och Instagram och delade vidare annonsen på sitt eget Twitter-konto. Hon kunde sedan se statistiken på antalet visningar och interaktioner från de olika plattformarna, vilket visade att hennes innehåll hade nått tusentals personer.

Synonymer/relaterat

  • Organisk synlighet
  • Organisk spridning
  • Organisk interaktion
  • Organisk reach
Back to top