Permalänk

Vad är en permalänk?

En permalänk är en permanent URL-adress som pekar på ett specifikt innehåll på en webbplats. Det är en unik URL som inte ändras, oavsett hur många gånger innehållet uppdateras eller ändras. Permalänkar är avsedda att användas för att länka till ett visst innehåll, så att dess länkar kan spåras över tid.

Varför använda permalänkar?

Permalänkar används ofta för att förbättra SEO-prestationen, eftersom de stödjer indexering, länkbyggande och naturliga länkar. Permalänkar ger också användarna en möjlighet att se specifikt innehåll som tidigare publicerats. De ger också webbplatsen en chans att behålla sin historia och sitt arv.

Hur skapar man en permalänk?

De flesta CMS-plattformar (t ex WordPress) har inbyggda funktioner som gör det möjligt att skapa permalänkar. Du kan också skapa en permalänk genom att manuellt ändra URL-adressen för innehållet du vill länka till.

Användning av WordPress

Om du använder WordPress för din webbplats, kan du skapa en permalänk genom att göra följande:

1. Logga in på din WordPress-administratör.
2. Klicka på ”Inlägg” eller ”Sidor”.
3. Välj det innehåll du vill skapa en permalänk till.
4. Klicka på ”Redigera” knappen bredvid innehållet.
5. Klicka på ”Permalänk” längst ner på sidan.
6. Du kan välja att antingen behålla den nuvarande permalänken eller ändra den till det som passar dig bäst.
7. Klicka på ”Uppdatera” knappen för att spara dina ändringar.

Användning av HTML

Om du inte använder WordPress kan du skapa en permalänk genom att manuellt ändra URL-adressen till det innehåll du vill länka till. Följ dessa steg:
1. Gå till kodredigeraren för din sida eller bloggpost, t ex Notepad ++ eller Sublime Text.
2. Leta upp den del av koden som består av URL-adressen (vanligtvis i < a > taggen).
3. Ändra URL-adressen till den specifika adressen du vill ha som permalänk för detta innehåll (se till att vara konsistent med de andra URL-adresserna på sidan).
4. Spara koden och publicera sidan eller bloggposten när du är klar.

Slutsats

En permalänk är en unik URL som inte ändras, oavsett hur många gånger innehållet uppdateras eller ändras. Det erbjuder webbplatsen ett svar på SEO-prestation, länkbyggande och naturliga länkar samtidigt som användarna förblir informerade om det specifika innehållet och dess historia och arv. Permalänkar kan skapas med hjälp av funktionerna i CMS-plattformar som WordPress eller manuellt genom att redigera HTML-koden för webbsidan eller bloggposten.

Back to top