Vad är min IP-adress?

Din IP-adress är:


Host: ec2-44-211-26-178.compute-1.amazonaws.com
Fjärrport: 57488
Webbläsare: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)


Vad är en IP-adress?

En IP-adress (Internet Protocol Address) är en unik identifieringskod som tilldelas varje enhet som är ansluten till internet. Tänk på den som din digitala adress som gör det möjligt för enheter att kommunicera med varandra över nätverket. Den hjälper till att dirigera datatrafik till rätt plats, på samma sätt som din postadress säkerställer att brev och paket levereras till din bostad.

IPv4

IPv4 (Internet Protocol version 4) har varit den dominerande standarden sedan internet skapades. En IPv4-adress består av 32 bitar och skrivs vanligtvis som fyra decimaltal separerade av punkter, till exempel 192.0.2.1. På grund av sitt begränsade adressutrymme – möjliggörande av cirka 4,3 miljarder unika adresser – har tillgängligheten av nya IPv4-adresser minskat i takt med internets tillväxt.

IPv6

IPv6 (Internet Protocol version 6) introducerades för att hantera bristen på tillgängliga adresser i IPv4 och stödja internets fortsatta expansion. IPv6-adresser består av 128 bitar, vilket ger ett praktiskt taget obegränsat antal unika adresser. De skrivs som åtta grupper av fyra hexadecimala siffror separerade av kolon, till exempel 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. IPv6 erbjuder inte bara fler adresser utan också förbättrade funktioner i termer av säkerhet och nätverkseffektivitet.

Övergången från IPv4 till IPv6

Övergången från IPv4 till IPv6 har varit gradvis och pågår fortfarande. Många enheter och nätverk stödjer nu båda protokollen för att säkerställa kompatibilitet och smidig kommunikation över internet. Denna dual-stack-strategi möjliggör för enheter att kommunicera över både IPv4- och IPv6-nätverk.

Trots de många fördelarna med IPv6 och det växande behovet av fler IP-adresser, är användningen av IPv6 inte ännu universell, delvis på grund av omställningskostnader och komplexiteten i att uppgradera befintlig infrastruktur. Dock fortsätter antalet IPv6-anslutningar att öka globalt, vilket driver på internetets evolution mot en mer robust och skalbar framtid.