Punycode konverterare

Ett verktyg som konverterar IDN-domäner till och från punycode

Vad är punycode?

Punycode är ett kodningsschema som omvandlar internationella tecken till ASCII-format, vilket är viktigt för domännamn på internet. Mitt ”Punycode Converter”-verktyg fungerar som en ”decoder” som hjälper användare att snabbt och enkelt konvertera dessa kodade tecken tillbaka till deras ursprungliga form eller vice versa. Använd mitt verktyg för att smidigt hantera Punycode-konverteringar, det klarar bulk.

Punycoder

Mer om Punycode

Punycode är en kodningsteknik som används för att representera internationella tecken i domännamn med en uppsättning karaktärer som är begränsade till ASCII-teckenuppsättningen. Detta är särskilt viktigt för internationella domännamn (IDN) som kan innehålla tecken från skript och alfabet som inte är ASCII-kompatibla.

Varför Punycode?

Internet, i sina tidigare dagar, begränsade domännamn till den ASCII-teckenuppsättningen, vilket i huvudsak är engelska bokstäver, siffror och några specialtecken. Men med internets globala expansion, blev det tydligt att det behövdes stöd för domännamn på andra språk, som till exempel arabiska, kyrilliska, kinesiska eller skandinaviska språk.

För att adressera detta problem infördes internationella domännamn (IDN). Men för att dessa IDN ska kunna bearbetas av det befintliga DNS-systemet, som endast hanterar ASCII-tecken, behövdes en teknik för att omvandla dessa internationella tecken till ASCII-format. Här kommer Punycode in i bilden.

Hur fungerar Punycode?

Ett domännamn som innehåller icke-ASCII-tecken kodas med Punycode och får ett prefix, ”xn--”, för att indikera att det är en Punycode-kodad sträng.

Exempel: Om vi tar det svenska ordet ”räksmörgås” och vill använda det som en del av ett domännamn, skulle det i Punycode representeras som ”xn--rksmrgs-5wao1o”.

Detta möjliggör att webbläsare och servrar enkelt kan tolka och bearbeta domännamnet, samtidigt som det bibehåller dess ursprungliga betydelse och representation på webbplatser och i användargränssnitt.